Over de skupina in Nepomuk

Over de skupina in Nepomuk

Het eerste contact tussen de steden Nepomuk en Swalmen vond plaats in 1991 toen Leo Swachten en Frits Killaars een bezoek brachten aan Nepomuk. Ze waren op zoek naar de geboorteplaats van St. Johannes Nepomucenus, wiens beeld op de brug over de rivier de Swalm in Swalmen staat. Op dat moment begon de historie van de partnerschap. Een jaar later vond, in het voorjaar, de eerste groepsreis naar Nepomuk plaats en snel daarna, in de zomer, vond een tweede bezoek aan Swalmen plaats. In 1995 werd het partnerschap contract getekend in Swalmen.

Diverse interessante bijeenkomsten zijn geweest sinds het begin van de partnerschap. Sommige waren de geboorte van een hechte vriendschap en daarnaast ontstonden werkgroepen welke trachten om contacten te ontwikkelen tussen beide steden. Dit met support en ondersteuning van beide gemeentelijke autoriteiten. Het gezamelijk doel is het ontwikkelen van samenwerking tussen diverse organisaties, verenigingen en groepen geinteresseerden. Momenteel zijn in Nepomuk bij deze activiteiten negen leden betrokken en elf leden in Swalmen.

Dankzij de wederzijdse uitwisselingen, trainingen en bezoeken kunnen personen uit beide landen hun ervaringen delen in hun kennis van de taal en cultuur. Contacten werden gelegd tussen gemeentelijke autoriteiten, scholen, parochie, sport en jeugdclubs, sociale instellingen, amateur kunstenaars en fotografen en andere groepen die geinteresseerd zijn. De samenwerking tussen de beide brandweer korpsen loopt zeer goed. Het cultureel en sport gebied werd verrijkt door de samenwerking met de Republiek Cížkov, welk vrienden vond in Melick. De toekomst biedt mogelijkheden voor samenwerking van senioren, pottenbakkers, zangkoren, tuinliefhebbers en anderen. Helaas wordt het leggen van diepere contacten soms gehinderd door het gemis van kennis van andere talen aan Tsjechische zijde. Maar met de komst van de jongere generatie, welke steeds meer deelnemen aan de samenwerking, zal dit obstakel langzaam maar zeker verdwijnen.

De activiteiten van de werkgroepen bevatten ook de voorbereiding en organisatie van de jaarlijkse bijeenkomst met een rijk gevuld programma voor alle deelnemers. Ervaringen uit gemeenschappelijke activitieten versterken, en halen het beste, uit de samenwerking tussen Nepomuk en Swalmen. Met grote blijdschap herinneren we ons o.a. de fietstocht, het langlaufen rond Kvilda, het raften op de rivier Otava of de traditionele sporten en culturele bezoeken aan de republiek Cížkov. We hopen dat de samenwerking tussen de beide werkgroepen doorgaat en dat de vriendschap tussen de leden zal blijven ondanks de problemen met het verkrijgen van subsidies.

Gedurende de partnerschap tussen beide steden, diverse interessante tentoonstellingen en concerten werden gehouden, o.a. de historie de partnerschap (2013 in Nepomuk), de tentoonstelling door Swalmer artiesten in de kleine gallerie in Nepomuk (2010), de tentoonstelling over St. Johannes Nepomucenus in Swalmen (2004), de tentoonstelling door artiesten in Swalmen (2002), het concert door de Nederlande muziekkapel Nepomik (2004) en de Gaamblaozers van Meneerkes (2005) in Nepomuk.

De huidige leden van de werkgroep: Pavel Jiran (sinds 1992), Miroslav Nemec (1992), Ján Havrilla (1992), František Vavrík (2004), Šárka Boušová (2004), Karel Vostrý (2006), Radovan Sochor (2008), Vera Burdová (2008), Katka Šimková (2008)

Oud leden: Ladislav Janovec, Alena Nicová, Jirí Švec, Michaela Martínková, Jirí Holec