Over Swalmen

Over Swalmen

Op het grondgebied van Swalmen (Gemeente Roermond) liggen bijzonder aantrekkelijke landschapselementen. Gewezen kan worden op de uitgestrekte bossen en het Maas- en Swalmdal. Het bosgebied sluit aan op het Brüggener- en Elmpterwald in Duitsland.

Het Swalmdal heeft een rijkdom aan plant- en diersoorten. Aan de hand van de bij de VVV (in Roermond) te verkrijgen wandelkaarten, kunnen wandelaars en fietsers de routes volgen door de bossen ten zuidoosten van Swalmen. Hier bevinden zich diverse monumentale trekpleisters, zoals kasteel Hillenraad, de kasteelboerderij Zuidewijk Spick en Graeterhof.

In het buitengebied kan de vakantieganger in het voorjaar kennis maken met de aspergeteelt. Ten oosten van Swalmen, in het natuurgebied Groenewoud, ligt het openluchtzwembad ‘de Bosberg’.

Het beeld van het centrum van Swalmen zelf, wordt beheerst door de statige Lambertuskerk en het Crasbornplein. Hier bevinden zich diverse winkels. Rondom het intieme, pas gerenoveerde, marktplein is een keur aan horecazaken waar het ’s zomers op de gezellige terrasjes goed toeven is.

Swalmen kent een eeuwenoude historie. Het beste bewijs hiervoor leveren diverse fraaie en oude monumentale gebouwen, zoals de ruïne de Naborch en kasteel Hillenraad. Het van oorsprong Romaanse ‘Rozenkerkje’ in Asselt beheerst al vele eeuwen het beeld van dit maasdorpje. Schilderachtig gelegen op de hoge maasoever meerden er in het verleden de Noormannen af om de rijke binnenlanden te plunderen. De stille getuigen van de rijke geschiedenis van de streek zijn te zien in het kleine museum tegenover de kerk.

Door het groene karakter en de aanwezigheid van de nabij gelegen Maasplassen is Swalmen een uitstekende gemeente voor (dag)recreatie.

In 1911 werd aan Swalmen een eigen wapen verleend. Dit wapen bestaat uit een schild met daarop onder andere twee leeuwen. Het schild wordt met de linkerhand vastgehouden door de H. Lambertus die met zijn rechterhand een bisschopsstaf vasthoudt.

Tot voor enkele jaren kon in Swalmen – met name in de kern Boukoul - maar beperkt gebouwd worden. Dit was een gevolg van de geluidshinder die werd veroorzaakt door een op Duits grondgebied gelegen militair vliegveld. Dit vliegveld is sinds enige jaren opgeheven. Sindsdien zijn er veel nieuwe woningen gebouwd.

Het openbaar vervoer is uitstekend. Swalmen is halteplaats aan de spoorlijn Roermond-Venlo. Ook per bus zijn Roermond en Venlo heel goed bereikbaar. Nu de autosnelweg A’73 gereed is, is Swalmen ook via deze weg bereikbaar. Verder kent Swalmen vier basisscholen (drie in de kern Swalmen en een in het kerkdorp Boukoul), en een school voor vmbo (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs). Naast de gebruikelijke activiteiten, organiseren verschillende verenigingen jaarlijks diverse evenementen en festiviteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Kortom, voor elk wat wils!

Per 1 januari 2007 is Swalmen als zelfstandige gemeente opgehouden te bestaan. Sinds deze datum is Swalmen, na een her indeling, opgegaan in de gemeente Roermond.