Over de stichting in Swalmen

Over de stichting in Swalmen

De stichting Swalmen-Nepomuk bestaat momenteel uit 8 personen. Binnen de stichting hebben we de diverse aandachtsgebieden verdeeld over de leden.

Onder de bezielende leiding van onze voorzitter komen wij maandelijks bij elkaar om lopende zaken te bespreken en om nieuwe ideeën op te pakken. Daarnaast proberen wij ook de vragen die wij van onze partners uit Nepomuk krijgen, een invulling te geven.

Een maal per jaar hebben we een gezamenlijke jaarvergadering met onze collega stichting uit Nepomuk. Dit wordt het ene jaar in Nepomuk (cz) gehouden en het andere jaar in Swalmen. Tijdens deze bijeenkomst wordt terug gekeken op het afgelopen jaar en tevens vooruit gekeken naar de toekomst.

Ook hebben wij regelmatig contacten met het college van B&W van de gemeente Roermond. We proberen op deze wijze gezamenlijke activiteiten te ontplooien.