Historie

Historie

De historie van 1992 tot nu.


2018

Os sjoone Nepomuk.

De Nepomucenus kerk en de Zelená hora (Groene berg) komen in zicht. We zijn er bijna; ôs sjoone Nepomuk.

Na twee jaar arriveerden donderdag 14 juni jl. een groep Swalmenaren en Roermondenaren in Nepomuk, Tsjechië. Onder hen waren o.a. de leden van stichting Swalmen-Nepomuk, fotografen van een Roermondse fotoclub en biljart- en petanquespelers. Vrijdagmorgen ontving locoburgemeester Pavel Kroupa het hele gezelschap op het gemeentehuis. Na een hartelijk welkom gingen we op ontdekkingstocht in ôs sjoone Nepomuk. Onder leiding van een gids bezochten we de Jacobskerk en de kerk van de heilige Johannes Nepomucenus. Na de lunch werd een kijkje genomen in het motormuseum. Een museum vol oude auto’s en motoren. Vlakbij exposeerde de fotoclub uit Nepomuk foto’s. De foto’s waren afgelopen jaar in Swalmen, Roermond en Amsterdam genomen. Leuk om onze eigen stad en land door andermans ogen te zien. De fotografieclub heeft tijdens dit bezoek haar eerste contacten gelegd met de Nepomukse collega’s als basis voor verdere uitwisseling. Laat in de middag bracht de bus ons naar ‘Republiek Cizkov’. Dit is een dorp, enkele kilometers verderop, waarmee de stichting, maar ook bewoners van Swalmen en omgeving al vele jaren vriendschappelijke banden onderhouden. Hier werd gegeten en kregen enkele medereizigers een onderscheiding uitgereikt tijdens gezellig samenzijn.

Zaterdag stond een bezoek aan de hoofdstad Praag op het programma. Uiteraard werd op de Karelsbrug het beeld van de Heilige Nepomuk aangeraakt voor geluk. Thuis in Nepomuk speelden de biljarters en petanquers hun competitie. Zou het de petanquespelers uit Swalmen lukken om revanche te nemen na hun verlies afgelopen jaar in Swalmen? En…. Het is gelukt! Zowel de winst van het biljarten als van het petanque ging naar Swalmen/Roermond. S ’avonds schoven alle vrienden uit Nepomuk en omstreken aan voor de barbecue en een koud glas ‘pivo’. Er werd gezongen en gedanst; kortom, genoten in goed gezelschap.

Zondag was er de jaarvergadering van de stichting Swalmen-Nepomuk en de collega’s van Pracovni Skupina Nepomuk-Swalmen. S’ middags opende de Zelená hora haar deuren. Onder leiding van een gids werd er een bezoek gebracht aan deze Groene berg met zijn kapel, kasteel en voormalige kazerne van de zwarte baronnen.

Na een laatste gezellige avond onder vrienden, zat het weekend er alweer op en mogen we terugkijken op een zeer geslaagd weekend met een leuke groep medereizigers en een mooi programma.

'S morgens vanuit de bus nog een laatste blik op de Nepomucenus kerk en de Zelená hora. Ôs sjoone Nepomuk; tot over twee jaar.

 

Na shledanou Pratele.

Tot ziens vrienden.

 

2017

 

Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitster en secretaris.

Marij Berben: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf 2002 is Marij Berben (66) voorzitter van de stichting Swalmen-Nepomuk. De doelstelling van de stichting is het leggen en onderhouden van contacten tussen de burgers in Swalmen en de burgers in Nepomuk (Tsjechië). Als voorzitter onderhoudt en coördineert Marij Berben de contacten met de diverse instellingen in Nepomuk.
Ook initieert zij nieuwe contacten vanuit Swalmen en Roermond en vertegenwoordigt zij de stichting zowel binnen als buiten Nederland. Sinds 2005 is Marij Berben actief als vrijwilligster bij het zwembad “de Bosberg” in Swalmen. Dit zwembad wordt beheerd door een stichting die wordt gerund door vrijwilligers. Met veel enthousiasme en een grote inzet is Marij Berben actief tijdens het zomerseizoen. Vanaf 2010 is Marij Berben vrijwilligster bij het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en ondersteunt zij de vrijwilligerscoördinator. Daarnaast is Marij Berben sinds 2013 bestuurslid en vanaf 2015 vicevoorzitter van de dorpsraad in Swalmen. Het doel van deze stichting is het algemeen belang van de inwoners van Swalmen te behartigen. Zij is de drijvende kracht achter het servicepunt Swalmen. Marij Berben blijft op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de leefbaarheid in de wijk Swalmen te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

 

 

Frits Killaars: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf 1991 is Frits Killaars (68) secretaris van de stichting Swalmen-Nepomuk. In 1991 werd het eerste contact gelegd met de geboorteplaats van St. Johannes-Nepomucenus in Tsjechië. Hieruit ontstond de werkgroep Swalmen-Nepomuk en later de eerdergenoemde stichting. In 2004 werd een stedenbandovereenkomst getekend. Deze overeenkomst werd na de herindeling in 2007 overgenomen door de gemeente Roermond. Namens de stichting onderhoudt Frits Killaars regelmatig contacten met de diverse instellingen in Nepomuk en initieert en stimuleert hij nieuwe contacten vanuit Swalmen en Roermond. Daarnaast beheert Frits Killaars het archief. Ook is Frits Killaars vanaf 1986 lid van het bestuur van ‘Swalmen uit de Kunst’. Deze organisatie zorgt voor het bijeenbrengen van amateurkunstenaars en de mogelijkheid om hun te laten exposeren in het voormalige gemeentehuis van Swalmen. Frits Killaars is eindverantwoordelijk voor het inrichten van de expositie. Daarnaast is Frits Killaars lid van de Dorpsraad Swalmen en maakt hij deel uit van de werkgroep Leefomgeving.

 

 


2016

Officiële onthulling ont-moet-bank stichting Swalmen-Nepomuk

Vrijdag 12 augustus jl. was de officiële onthulling van de ont-moet-bank van Stichting Swalmen-Nepomuk. De handeling werd verricht door wethouder Frans Schreurs. De wethouder sprak lovende woorden, niet alleen over het ont-moet-meubilair, maar ook over de samenwerking en de vriendschappen tussen de Stichting Swalmen-Nepomuk en de werkgroep Nepomuk-Swalmen. De in gebruik name, geschiedde door het wegtrekken van maar liefst vier vlaggen: de Nederlandse, de Tsjechische, de vlag van Swalmen en de vlag van Nepomuk. Met een vloeiende beweging verdwenen de vlaggen en kwam de ont-moet-bank tevoorschijn. De opening werd opgevrolijkt met de muziek van joekskapel ‘kump waal’.

De ont-moet-bank is door de Stichting geplaatst in het kader van het 25-jarig jubileum. Dit project is in samenwerking met de gemeente Roermond tot stand gekomen.Deze ont-moet-plek is gelegen in het parkje bij Rijksweg-Zuid en bestaat uit drie zogenaamde ‘lovestones’ en een grondplaat. De grondplaat vertelt het verhaal van de samenwerking tussen Swalmen/Roermond en Nepomuk. Vanaf deze plek heeft men zicht op het beeld van de heilige Johannes Nepomucenus en op de Nepomuk-boom. Men kan dan ook wel stellen dat het bijna een Nepomuk park is geworden.

Met de officiële in gebruik name van de ont-moet-bank is het jubileumjaar rond. We hopen dat u allen gaat genieten van deze plaats, terwijl u kennis neemt van de Stichting of terugdenkt aan een mooie tijd in Nepomuk. (TV verslag)


25 jaar Swalmen - Nepomuk

De stichting Swalmen-Nepomuk is voortgekomen uit het vroegere vredesplatform Swalmen. In 1991 vond het eerste bezoek aan Nepomuk plaats. Nu, 25 jaar later, heeft weer een prachtig bezoek, vol mooie momenten, plaatsgevonden. Van 8 tot en met 12 juni jl. was een groep van ongeveer 50 personen in Nepomuk te gast. Onder de personen bevonden zich naast de leden van de stichting, delegaties van een basisschool en de brandweer. Namens de gemeente Roermond reisde wethouder Schreurs en zijn echtgenote mee.

Na een voorspoedige reis werd de groep woensdagavond ontvangen door de leden van de werkgroep Nepomuk-Swalmen. Op donderdagmorgen begon het programma voor de brandweer met een bezoek aan de brandweerkazerne. Hier hebben onze brandweermensen genoten van competitiespelen tussen verschillende, regionale brandweerkorpsen. Vervolgens brachten ze een bezoek aan een zogenaamd brandweerlaboratorium.

De leraren van de basisschool in Swalmen begonnen hun dag met een bezoek aan de plaatselijke basisschool. De creativiteit straalde hen hier tegenmoet . Niet alleen vanwege de vele kunstwerken van de leerlingen, maar ook vanwege de zang en het toneelstuk dat werd voorgedragen.

In de middag vertrok de hele groep naar het ‘Atom-museum’ in Brdy. Tijdens de koude oorlog werden op deze voormalige, militaire basis kernkoppen van de Sovjet-Unie opgeslagen. Kijkend vanuit de ellende die deze kernkoppen kunnen aanrichten, was iedereen erg onder de indruk. Of zoals onze oudste medereiziger zei: ‘Beginnend vanuit het vredesplatform en dan na 25 jaar een bezoek brengen aan dit museum. Nu is de cirkel rond'.

’s Avonds werd gegeten in ‘Republiek Cizkov’, waarbij de gehele groep geld doneerde aan de twee gehandicapte kinderen die de plaatselijke gemeenschap heeft geadopteerd. Samen sta je sterker.

Vrijdags werd een bus tour in de regio gemaakt met onder andere een bezoek aan de ruïne van het kasteel Rabi. Na aankomst van Wethouder Schreurs was er een officieel ontvangst door burgemeester Jiri Svec in het gemeentehuis van Nepomuk. Aansluitend vond de opening van de fototentoonstelling plaats. Hobby-fotograven uit Swalmen en Nepomuk, presenteerden hier foto’s van Swalmen en Nepomuk gezien door hun ogen. Afsluitend was er een concert van het koor uit Vrcen ( Nepomuk), dat vorig jaar een bezoek aan Swalmen bracht.

Zaterdag was er de jaarvergadering van de Stichting Swalmen-Nepomuk en de werkgroep Pracovni Skupina Nepomuk-Swalmen, in het bijzijn van wethouder Schreurs.

De rest van de dag stond in het teken van het 140-jarig bestaan van de brandweer van Nepomuk. Iedereen genoot van de optocht van brandweerkorpsen uit Nepomuk en de regio, maar ook de brandweerlieden van Swalmen/Roermond namen deel. De optocht werd gevolgd door verschillende demonstraties.

Het weekend werd afgesloten in gezelschap van vele Nepomukse vrienden en bekenden onder het genot van een koud glas ‘pivo’ en muziek.


25 jaar

25 jaar alweer... 25 jaar vol uitwisselingen en vriendschap... 25 jaar vol herinneringen en momenten.... En wat een momenten...

Het begon allemaal in 1991 met een bezoek van Swalmen aan Nepomuk. In hetzelfde jaar nog, volgt een tegenbezoek van Nepomuk aan Swalmen. Het begin van nog steeds voortdurende contacten is gelegd. In 1995 is het eerste hoogtepunt bereikt. De contacten worden bezegeld met het ondertekenen van een vriendschapsovereenkomst tussen beide gemeentes. In 2004 volgt het tweede hoogtepunt als de vriendschapsovereenkomst wordt omgezet in een jumelageovereenkomst. Dit wordt natuurlijk groots gevierd. Zo wordt onder andere het nieuwe beeld van de heilige Johannes van Nepomuk ingewijd. De viering werd bijgewoond door de ambassadeur van de Tsjechische Republiek in Nederland Dhr. Petr Kubernát.

De contacten en vriendschappen die zijn ontstaan in de jaren, reiken verder dan de stichting in Swalmen en de skupina in Nepomuk. Al vanaf het begin zijn er over en weer contacten tussen mensen en verenigingen, maar ook tussen de gemeentes van beide plaatsen. Zo bestaat er al een jarenlange vriendschap tussen de brandweer van Swalmen en de brandweer van Nepomuk. Tussen de gemeente en burgemeesters van zowel Swalmen als Nepomuk is regelmatig contact en samenwerking.

De nog steeds groeiende vriendschap en het aantal contacten tussen beide gemeentes werd in 2013 nogmaals benadrukt met het planten van de ‘nepomukboom’ in Swalmen. Dat deze boom maar mag blijven bloeien en groeien.

25 jaar alweer... En wat een mooie jaren...


2015

Uitwisselingsbezoek Swalmen – Nepomuk. Het was weer geweldig!

Er werd menig traantje gelaten toen de groep Nepomukkers maandagochtend 14 september weer huiswaarts keerden. Vier intensieve dagen lagen achter hun die begonnen op donderdag na een lange reis met veel oponthoud onderweg.

De groep werd vrijdagochtend ontvangen in zaal de Mert door loco burgemeester Angely Waayen. Burgemeester Jiri Svec uit Nepomuk was ook aanwezig en er werden lovende woorden gesproken over de jarenlange vriendschapsband tussen beide gemeentes. Het is immers al 24 jaar geleden dat de eerste contacten tussen Swalmen en Nepomuk gelegd zijn. Na deze officiële ontvangst werd in het voormalige gemeentehuis van Swalmen aan de Markt een tentoonstelling van werken van een aantal Nepomukse amateur schilders geopend.

Het verdere weekend werd gevuld door bezoeken aan o.a. de Lambertusschool, een ontvangst bij de gemeente Roermond. De brandweerlieden uit Nepomuk en Swalmen werden ontvangen bij hun collega’s in Maastricht.

De koren A Capella uit Swalmen en uit Vrcen (Nepomuk) verzorgen een geweldig concert in de tjokvolle zaal van ’t Klumpke. Beide koren hebben elkaar leren kennen tijdens de concertreis van A Capella naar Nepomuk in 2013. Aan de hand van foto’s werd er een wandeltocht door Swalmen gehouden en om toch iets meer van het Limburgse landschap te genieten toerde de groep een middag door Zuid Limburg met bezoeken aan het Amerikaans Oorlogskerkhof te Margraten en het Drielandenpunt in Vaals. Dit werd door de gasten erg gewaardeerd.

Voor hun vele verdiensten voor de Stg. Swalmen-Nepomuk en ook de collega ‘Skupina’ uit Tjechië werden Thijs en Wilma Op den Camp zaterdagavond in het zonnetje gezet door beide werkgroepen.

Na een op zondag, door het koor uit Vrcen, gezongen Heilige Mis in het Rozenkerkje in Asselt, werd er in de traditionele jaarvergadering gepraat over de betrekkingen tussen de beide gemeentes en hoe verder in de toekomst. Zondagmiddag stond in het teken van cultuur, sport, vriendschap, plezier, dans en muziek. Na een uitleg over de betekenis van het schutterswezen in Limburg met het jaarlijks hoogtepunt het Koningsvogelschieten werd dit op een ludieke wijze in Café Thijs en Wilma nagespeeld. Na twee rondjes geschoten te hebben schoot uiteindelijk Nepomukker Karl Vostry de vogel naar beneden. Koning Karl werd, samen met zijn koningin Klara, in uniform en al, met het Wilhelmus ingehaald voor de receptie. Er volgde ook nog een heus defilé en parade. Daarna volgde het koningsbal. Een mooie afsluiting van een intensief en geweldig weekend.

Volgend jaar is Swalmen weer te gast in Nepomuk, daar zal dan het 25 jarig jubileum van de vriendschapsbanden gevierd worden.


23 April 2015

Thijs Op den Camp en Wilma Op den Camp – Koelen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer en mevrouw Op den Camp zijn sinds 1 januari 1975 eigenaar en uitbater van café Wilhelmina te Swalmen. Dit café, in de volksmond beter bekend als “Café Thijs en Wilma”, vormt het kloppende hart van een groot deel van het verenigingsleven in deze dorpsgemeenschap. Zij ondersteunen op tal van manieren het verenigingsleven. Daarbij voert het ondernemersbelang absoluut niet de boventoon. In 2006 is het echtpaar door de voormalige gemeente Swalmen onderscheiden met ‘de Swalmenaar’ voor hun sociaal maatschappelijke inzet. Zo ondersteunen zij onder meer de voetbalvereniging DES Swalmen, de seniorenvereniging, Kindervakantiewerk Swalmen, zaalvoetbalvereniging De Aafkickers, de biljartvereniging, Stichting Swalmen-Nepomuk en de parochie te Swalmen. Ook is de heer Op den Camp mede-oprichter en bestuurslid van Societe Ste. Cecile 1852. Deze vereniging van sympathisanten en sponsoren van de Swalmer Harmonie genereert al bijna 25 jaar gelden voor leerlingen, opleidingen en instrumenten.

Nepomuk onderscheiding Wilma & Thijs

Op carnavals maandag hebben de uitbaters van ons verenigingslokaal de Nepomuk onderscheiding ontvangen. Deze wordt eens per jaar uitgereikt door de V.V. De Hopsjlokkers aan personen zich op sociaal of cultureel gebied in Swalmen zeer verdienstelijk hebben gemaakt. Dit jaar kwam die eer toe aan cafe "Wilma & Thijs". In 2015 vieren zij het feit dat zij 40 jaar gastvrouw en gastheer zijn van cafe "Wilma & Thijs". Zij voelen zich zeer verbonden met de Swalmer gemeenschap en dragen daartoe op diverse fronten hun steentje bij aan aan het sociale en culturele leven in Swalmen. Verder is het in het bijzonder Thijs die al in lengte van jaren zowel foto's van Swalmen maakt, alsook archiveert, waarmee voor de toekomst een mooie visuele geschiedenis van Swalmen bewaart blijft.


2014

Verslag van het bezoek aan Nepomuk Tsjechië en Plattling Duitsland 8-12 augustus 2014

Donderdag 7 aug jl. zijn we voor een 5 daags bezoek aan Nepomuk vroeg uit Swalmen vertrokken. Het gezelschap bestond uit 7 leden van de Stichting Swalmen –Nepomuk en twee introducees. Na een voorspoedige reis werden we in de namiddag hartelijk ontvangen in Nepomuk door onze Tsjechische vrienden die ons weer spontaan een onderkomen bij hun thuis aanboden. Een paar leden werden ondergebracht in een appartement van een Nepomukker die de werkgroepen een warm hart toedraagt.

We werden weer verrast met een prachtig programma: Vrijdag hebben we een zeer mooie wandeling in en om de stad Nepomuk gemaakt met een bezoek aan de autocamping Nový Rypník.

Tijdens de wandeling werd een korte ceremonie gevolgd bij een buitenkapel in het bos waar (toevallig) het huwelijk van de manager en de receptioniste van hotel U Zeleneho Stromu (bij ons beter bekend als hotel Schwejk) gesloten werd. Dat gaf meteen gelegenheid tot een spontane receptie die door het bruidspaar zeer gewaardeerd werd.

Tot slot is er nog een bezoek gebracht aan kasteel Zinkovy waarvan de renovatie gestaag verder gaat.

Zaterdag zijn we met de werkgroep leden van beide Stichtingen, burgemeester Kovar en een aantal inwoners van Nepomuk met een bus, via een prachtige toeristische route, naar Plattling in Duitsland gereden op uitnodiging van de Nepomukverein aldaar. Deze zeer grote vereniging heeft een prominente plaats in de gemeenschap van Plattling. Zij beheren o.a. een mooi geoutilleerd Nepomuk museum en organiseren de vier jaarlijkse waterprocessie waarbij een beeld van de H. Nepomucenus op een platbodem over de rivier de Isar gevaren wordt, omgeven door drijvende/brandende fakkels. De processie was zeer indrukwekkend en werd door ongeveer 5000 mensen bezocht.

Deze vereniging viert dit jaar haar 150 jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan hebben wij de voorzitter een kleine replica van het beeld van onze “Swalmer Nepomuk” aangeboden. De burgemeester van Plattling hebben we een fotoboekje overhandigd met alle relevante gegevens en foto’s van de H. Nepomucenus uit Swalmen en omgeving. Tevens hebben we een uitnodiging voor een tegenbezoek achtergelaten.

De zondag zijn we begonnen met onze gezamenlijke jaarvergadering waar we terug keken op 2013/14 en plannen hebben gemaakt voor 2015. Volgend jaar zullen exposanten uit Nepomuk hun werken in samenwerking met “Swalmen uit de kunst” ten toon komen stellen. In grote lijnen is alvast gesproken over het uitwisselingsbezoek van Nepomuk aan Swalmen dat jaar. De zondagmiddag was er gelegenheid om een cultureel zomer programma te bezoeken in en om het kasteel op Zelena Horá (de groene berg) Ook, dat was zeer de moeite waard.

Zondagavond hebben we het weekend afgesloten met een nazit in de Sokolovna waar we met zijn allen zéér tevreden terugkeken op weer geweldige dagen in Nepomuk.

Maandagmorgen zijn we, uitgezwaaid door onze vrienden, weer voldaan huiswaarts gegaan.

Concertreis van het gemengd koor A Capella uit Swalmen naar Nepomuk CZ. 24-27 april 2014

Op donderdagochtend vertrok het gezelschap naar Nepomuk. Daar werd om plusminus 18.00 u aangekomen. Het gezelschap van ca. 70 personen werd over twee hotels verdeeld. De grootste groep verbleef in het Svejk-hotel in Nepomuk en een kleinere groep in hotel Zahradka op een 6 km afstand van Nepomuk. De hele groep gebruikte in het hotel de avondmaaltijd. De rest van de avond werd in ontspannen sfeer samen doorgebracht.

De vrijdag werd door het koor een bezoek gebracht aan de stad Blatna, en aan Zinkovy. 's Avonds was er in de zaal van het hotel een concert verzorgd door A Capella en door het plaatselijke koor uit Vrcen. Een concert dat in goede aarde viel bij de plaatselijke bevolking en uitmondde in een gezellige avond vol spontane Nederlandse en Tsjechische gezangen.

Op zaterdag werd een bezoek gebracht aan de stad Plzen met een bezoek aan de immense kelders onder de stad. 's Avonds was er een concert in een zaal van het conservatorium. Allereerst presenteerde A Capella een keur van Europese liederen. Met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht een bijzonder geslaagde repertoirekeuze. Het koor werd terecht beloond met een staande ovatie.

Een conservatorium student speelde professioneel, diverse muziekstukken van Bach op de piano.

Daarna was het de beurt aan het engelenkoor van Plzen onder leiding van Jana Korbelova. Jana had dit concert georganiseerd. Sinds 2012 bestaat er samenwerking tussen het koor A Capella uit Swalmen en deze sopraan en muziekpedagoge. www.korbelova.cz Haar koor, grotendeels bestaande uit kinderen en enkele volwassenen bracht een geweldig mooi programma met onder andere bekende musical liederen. Diverse kinderen zongen prachtige solo's.

Met deze uitvoeringen mocht een geslaagde concertreis worden afgesloten.

Namens de Stichting Swalmen-Nepomuk was een afvaardiging ook aanwezig bij deze concertreis. Hun doel om de contacten tot stand te brengen was bereikt en daarom gingen zij als geïnteresseerden mee en woonden uiteraard de concerten bij maar hadden verder een eigen programma. Zij verbleven als gast bij de gezinnen van hun vrienden. Op de vrijdag en de zaterdag maakten zij met hun Tsjechische vrienden als gids, uitstapjes naar de burcht in Rabí en de stad Horazdovice, maakte een mooie boswandeling met een bezoek aan een uitkijktoren en bezochten een in de Sumava gelegen openluchtmuseum (Schanzen).

Na dit heerlijke bezoek werd op zondag teruggereisd naar Swalmen.

Foto-reis naar Nepomuk.

Het weekend van 18 mei 2014 was voor een aantal Swalmer (amateur)fotografen het moment om onze partnerstad Nepomuk te bezoeken. In dat weekend werd de sterfdag van de H.Johannes van Nepomuk herdacht. De fotografen hebben daar foto's gemaakt met het doel om te komen tot een expositie van fotobeelden van elkaars woonplaats gezien door de ogen van de gast.


2013

“Nepomukboom”

Op Hemelvaartsdag 2013 is de” Nepomukboom” geplant op het eiland in de Swalm. Deze nog jonge Amerikaanse Es werd door de gemeente Nepomuk aangeboden aan de gemeente Roermond als symbool van groeiende vriendschap en contacten tussen de beide gemeentes. De boom werd in ontvangst genomen bij de afsluiting van het bezoek in maart j.l. aan Nepomuk. Na overleg tussen de Stichting Swalmen-Nepomuk en de waarnemend burgemeester Cammaert van Roermond is met toestemming van de gemeente besloten om de boom op het eiland in de Swalm te planten. In het zicht of beter gezegd, achter het beeld van de H. Nepomucenus.

Pinksterzondag werd in de H. Mis aandacht gegeven aan de feestdag van de H.Nepomucenus welke jaarlijks op 16 mei gevierd wordt.

Jaarlijkse uitwisseling.

In het kader van de jaarlijkse vergadering van beide werkgroepen bracht de Stichting Swalmen-Nepomuk van 20 tot 24 juni jl. een bezoek aan Nepomuk in Tsjechië. De stichtingsleden werden vergezeld door muziekkapel ‘t Kump Waal, een delegatie van de brandweer Swalmen/Roermond, oude bekenden en individuele belangstellenden. Enkele bestuursleden van zangkoor A Capella gingen mee om researchwerk te gaan doen voor hun concertreis naar Nepomuk/Pilsen volgend jaar.

Na een ontspannen reis op donderdag werd de groep verwelkomd door collega werkgroep uit Nepomuk.

Vrijdagochtend was er een officiële ontvangst op het gemeentehuis door burgemeester van Nepomuk dhr. Vaclav Kovar.

’s Middags werd er in het compleet gerenoveerde huis van schilder Augustin Nemejc de fototentoonstelling “21 jaar Nepomuk-Swalmen” bezocht. Augustin Nemejc (1861-1938) is na de H. Johannes van Nepomuk wellicht de meest bekende Nepomukker. Met zijn schilderijen verwierf hij wereldfaam.

Daarna ging de complete groep naar Pilsen naar een benefietconcert. De opbrengst van dit concert werd gedoneerd aan kinderrevalidatiecentrum Hájek in Pilsen voor de aankoop van revalidatieapparatuur. Dit evenement was mede een initiatief van sopraan Jana Korbelova, vorig jaar nog te gast in Swalmen. Daar heeft zij toen al afspraken gemaakt voor samenwerking met ons Swalmer koor A-Capella. Na haar optreden met groot koor uit Pilsen zong zij op speciaal verzoek van de Swalmenaren later nog enkele liederen. Onze hele groep kreeg, persoonlijk van Jana, haar cd. Het concert afgesloten met een schitterend vuurwerk.

Op zaterdag nam de brandweer deel aan een wedstrijd voor en door de plaatselijke brandweer. En passant wonnen zij de wedstrijd in de categorie ‘buitenlandse gasten’.

De middag stond in het kader van de traditionele sportieve ontmoeting tussen de partnersteden. Ditmaal een speciale Olympiade in de “Republik Cizkov” Wat de Tsjechen ook probeerden en ondanks de nodige ludieke intimidatie was het nu toch Swalmen wat met de overwinning ging strijken. Tot in de avond werd er gezellig met elkaar gegeten, gezongen, muziek gemaakt en gelachen. Dankbaar voor alle gastvrijheid van deze kleine gemeenschap werd er weer richting Nepomuk gegaan.

Zondag was er de jaarvergadering van de Stichting Swalmen-Nepomuk en de werkgroep Pracovni Skupina Nepomuk-Swalmen. Het afgelopen jaar werd geëvalueerd, nieuwe ideeën en plannen voor de komende jaren besproken. De brandweer bracht nog een bezoek aan de collega’s in Pilzen waar de grootste van de drie kazernes bezocht werd met een zeer moderne en professionele uitrusting. De dag, en daarmee ook het weekend, werd afgesloten met een samenzijn bij hotel Svejk met vele vrienden en bekenden uit Nepomuk. Er werd genoten van een flink speenvarken aan het spit, en heerlijk glas pivo, en de mooie klanken van ‘t Kump Waal.

Stichting Swalmen-Nepomuk is erg blij met de goede en positieve ondersteuning van de gemeente Roermond. Ook burgemeester Kovar was zeer positief over de samenwerking met Roermond-Swalmen. Dit stimuleert ons om te blijven zoeken en werken om de goed betrekkingen van beide gemeentes te behouden en mensen bij elkaar te brengen om zo elkaars culturen te blijven ontdekken.


Verslag van het bezoek aan Nepomuk in maart 2013

Ter gelegenheid van de herdenking van de 620ste sterfdag van Johannes van Nepomuk waren wij in Nepomuk uitgenodigd om deze gebeurtenis te herdenken tezamen met de andere partnersteden van Nepomuk.

Johannes was een vooraanstaand kerkleider welke de martelaarsdood vond in de Moldau te Praag. Hij was en is een bekend persoon tot ver buiten de huidige Tsjechische grenzen. Dit is mede af te leiden uit de spreiding van de zustersteden van zijn geboorteplaats.

Het betreft een 5 jaarlijks terugkerend evenement waarbij allen vertegenwoordigd waren. Er waren delegaties uit Anekcay (Litauwen), Wisla (Polen), Krupina (Slowakije), Hukwaldy (Tsjechië), Omis (Kroatië), Kemnath (Duitsland) en Swalmen/Roermond (Nederland).

De gemeente Nepomuk had een interessant programma samengesteld welk startte op 15 maart met een ontvangst van alle delegaties en een tweetal excursies. Een naar het geboortehuis van die andere bekende Nepomukker, August Nemejce, schilder; in dit huis ook een expositie van zijn werk. De tweede excursie ging naar een private tentoonstelling van oude motoren/motorfietsen, ook in het centrum van Nepomuk. De dag werd afgesloten met een klassiek concert van een Barok-ensemble.

Op de 16e maart waren de kerkelijke plechtigheden behorende bij deze herdenking met een dienst in de St.Jacobskerk, een processie naar de Johanneskerk en een H.Mis aldaar voorgegaan door de bisschop van Cesky Budovice bijgestaan door de diverse pastores van de partnersteden. In de namiddag was er een bezoek aan het kasteel en de kloosterkerk van het nabij gelegen Lnare. 's Avonds was er alweer het afscheidsfeest waarbij de vertegenwoordigers van de partnersteden op een gezellige wijze de avond met elkaar konden doorbrengen. Bij die gelegenheid ontvingen de deelnemende delegaties van de gemeente Nepomuk een jonge boom, een Amerikaanse es. Een boom welke in het oosten van de Verenigde Staten zijn oorsprong vindt van Florida tot aan het merengebied in het noorden, overeenkomstig de klimaatzones van de Nepomukse zustersteden.

Onze delegatie gebruikte de zondag de 17e maart nog voor het onderhouden van persoonlijke contacten. Hiermee sloten wij een geslaagde reis af en namen afscheid van onze vrienden in Nepomuk in de wetenschap dat wij ons in juni aanstaande weer terug zullen zien omdat dan ons tweejaarlijks bezoek (lees: groepsreis)aan Nepomuk op het programma staat.


2012
20 jaar Swalmen – Nepomuk

Na veel organiseren en regelen is het zover.Donderdag 7 juni: Om 18:00 uur draait een grote bus de parkeerplaats op bij de brandweerkazerne in Swalmen. Aan boord 55 gasten uit Nepomuk in het kader van het twee jaarlijkse bezoek. Bij deze gelegenheid vieren we ook onze 20 jarige vriendschap tussen Swalmen en de Tsjechische plaats Nepomuk.

Ahoi, vrienden en een speciaal welkom aan de mensen die voor het eerst Swalmen bezoeken. De ontvangst is allerhartelijkst, het buffet staat klaar en de Tsjechen hebben als verrassing, Pilsner Urquell meegebracht. Een goede start voor een druk weekend. Het bezoek staat in het thema Land- en Tuinbouw waarvoor de Stg. Swalmen-Nepomuk Europese subsidie heeft ontvangen.

De gasten worden onder gebracht bij gastfamilies, bij vakantieboerderij de Middelhof en in Hotel Asselt te Swalmen.

De vrijdag start met een officiële ontvangst in eetcafé”de Mert”door burgemeester Van Beers. Hij heet alle Tsjechische gasten van harte welkom, speciaal de nieuwe burgemeester Kovar van Nepomuk die voor het eerst in Swalmen te gast is. Gezamenlijk openen de burgemeesters de fototentoonstelling “20 jaar Swalmen- Nepomuk” in het atrium van het voormalige gemeentehuis. Inmiddels is een onderwijsdelegatie uit Nepomuk al bezig met een bezoek te brengen aan de Basisscholen Lambertus, De Octopus en aan de Gilde opleiding in Roermond. Na de lunch staat het hoofdthema van het bezoek, “Land en tuinbouw” op het programma. Pieter van Melick heeft een interessante excursie geregeld voor de gasten. Er wordt een bezoek gebracht aan het bedrijf Canula in Lottum waar in coöperatief verband olie uit koolzaad wordt gewonnen. Deze materie is de Nepomukkers niet onbekend. Vervolgens wordt er bij Coöperatie Vitelia in Oirlo door dhr. Joep Hermans een lezing gegeven over Biobased Economy (BBE) Dit wordt als zeer interessant ervaren en op de terugweg in de bus ontstaat er hieromtrent een levendige discussie. De bus rijdt ook nog even langs de proefvelden van de BBE in Geijsteren.

Burgemeester Kovar en de andere gemeente vertegenwoordigers uit Nepomuk zijn te gast bij de gemeente Roermond. Er wordt o.a. gepraat over de mogelijkheden van het ontwikkelingsproject Dubec in Nepomuk in aanwezigheid van Tilman Schreurs van OML. Dhr. .Schreurs zal zelf binnenkort afreizen naar Nepomuk om zich nader te laten informeren over dit project. ’s Avonds bij café Thijs en Wilma zien we de Tsjechen verliezen van Rusland tijdens het EK voetbal.

Zaterdag: Het bezoek aan de Floriade neemt de hele dag in beslag. Men is zeer onder de indruk van al het moois en interessants wat er te zien was. De pijnlijke voetjes worden daarna vergeten als we gezamenlijk dineren en we nu Nederland zien verliezen op het EK. Over solidariteit gesproken !!

De vooral jeugdige leden van de brandweer van Nepomuk beleven een geweldige dag als zij mee mogen doen met een brandoefening bij collega’s in Echt. Er was een speciaal programma voor hen gemaakt door de leden van de brandweer uit Swalmen i.s.m. brandweer van Echt en Roermond.

Zondagochtend is er een vrij programma. De beide werkgroepen houden in de ochtend hun jaarvergadering en de brandweerjeugd huurt fietsen in Swalmen en verkent de omgeving in Midden Limburg. De jaarmarkt in Swalmen wordt ook druk bezocht door de gasten.’s Middags is er voor allen een workshop: actief ouder worden in Europa met veel discussie. De meegereisde koorleden en de dirigente van het Tsjechische koor bezoeken tijdens het “Stedelijck Muziekfeest “in Roermond het optreden van het Swalmer koor A-Capella. Zij maken daar kennis met enkele bestuursleden en al gauw word besloten om te onderzoeken welke samenwerkingsvorm tussen de koren mogelijk is. De Tsjechische dirigente Jana Karbelová, een geschoolde sopraan, geeft in de Minderbroederkerk zelf nog een spontaan en volledig onverwacht miniconcert. Het applaus en enthousiasme zijn groot.

De traditionele sportieve ontmoeting tussen de Swalmenaren en de Nepomukkers is op het erf van vakantieboerderij Middelhof, Met boerendart, koemelken, petanque, nagelen, skelterfietsen en stroman gooien is de sfeer supergezellig. Maandagochtend 11 juni is er een afscheidsontbijt in Hotel Asselt waarna de bus weer naar Nepomuk vertrekt. Een geweldig weekend werd afgesloten. De sfeer, het programma, de vriendschap en het zonnige weer hebben daartoe bijgedragen

Het was geweldig!!!!!

Om dit alles mogelijk te kunnen maken kunnen we beschikken over een toegezegde subsidie vanuit de EU in het kader van het programma Europa voor de burger. Dit als een van de weinig toegekende subsidies voor Nederlandse activiteiten. Daarnaast hebben we ook een sponsoring mogen ontvangen van de Rabobank Roermond e.o.

De Stichting Swalmen-Nepomuk wil iedereen bedanken die hun medewerking verleend hebben aan dit zeer geslaagde weekend.


Januari 2011
In 2010 heeft de stichting Swalmen-Nepomuk een paar maal overleg gehad met het comité Swalmen-Marktredwitz. Daarbij is besloten dat de beide groepen op onderdelen zullen gaan samenwerken. 


2010 
In oktober 2010 zijn er gemeenteraad verkiezingen geweest in Nepomuk. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een nieuwe burgemeester is gekozen en ook een nieuwe gemeenteraad. We hopen tijdens ons bezoek in mei met hun kennis te maken. We vertrouwen op een verdere vruchtbare samenwerking.


Onthulling partnerschapsborden 2009
Oktober 2009 heeft de stichting deelgenomen aan de feestelijkheden rondom de onthulling van de partnerschapsborden bij de kom-borden van Swalmen. Hierbij waren ook het gemeentebestuur van de gemeente Roermond en vertegenwoordigers van de stichting Swalmen-Marktredwitz aanwezig.


2009
In 2009 was het weer onze beurt om Nepomuk te bezoeken. Wij zijn, per bus, met een groter gezelschap gegaan. Wij werden begeleid door afgevaardigden van oa. Proteion, de zorggroep Midden en Noord Limburg, basisscholen en Horeca Swalmen. Wij hebben een bezoek gebracht aan diverse zorginstellingen in en rond Nepomuk, de school aldaar en wij zijn met z'n allen gaan langlaufen in Sumava. Als afsluitende activiteit zijn we gaan bowlen (wederom verloren).


2008
In 2008 hebben 3 personen uit Nepomuk een week stage gelopen in Swalmen/Roermond. Dit was toegespitst op de zorg, ouderen en gehandicapten, en toerisme. Dit werd gevolgd door het bezoek van de werkgroep uit Nepomuk. Er werden diverse activiteiten gedaan, waaronder een stadswandeling door Roermond, een fietstocht langs de mooiste plekjes van Swalmen en als sportief element een partij golf en jeu de boules (waarbij wij wederom verloren). Daarnaast was er ook een uitwisseling tussen de brandweer van Swalmen en Nepomuk. Ook was er een kleine delegatie van de school uit Nepomuk mee gekomen om een e-mail project op te zetten tussen de kinderen om de engelse taal te leren. Aansluitend hieraan vond de jaarvergadering van beide stichtingen plaats.


2007
2007 was een speciaal jaar voor de beide werkgroepen. 2007 is namelijk het jaar waarin de contacten 15 jaar bestaan. Dit hebben we in gezamenlijkheid gevierd in Nepomuk. Bij deze activiteit waren tevens alle oud leden en alle partners van de leden en oud leden aanwezig. Ook hebben we tijdens het weekend ook een delegatie van het college van B&W van de gemeente Roermond mogen begroeten.


2006
In 2006 is de werkgroep van Nepomuk weer op bezoek geweest in Swalmen. Voorafgaand aan het bezoek hebben enkele personen van uit Nepomuk een snuffelstage gedaan bij de gemeente Swalmen. Omdat 2006 het laatste jaar was dat Swalmen een zelfstandige gemeente zou zijn, hebben we met beide werkgroepen deel genomen aan enkele activiteiten welke door de gemeente Roermond waren georganiseerd. Dit was voornamelijk bedoeld ter kennismaking.


2005
In 2005 is er weer een groep Swalmenaren met delegaties van o.a. kasteleins, de gemeente, biljarters, toeristen, scholen naar Nepomuk op bezoek geweest.


2004
In 2004 volgt een tweede hoogtepunt wanneer de vriendschapsovereenkomst tussen beide gemeentes wordt omgezet in een officiële jumelageovereenkomst. Deze ondertekening is het onderdeel van een weekendprogramma met onder meer het inwijden van het nieuwe beeld van de hl. Johannus van Nepomuk en de Johannuskapel in de st, Lambertuskerk in Swalmen en een tentoonstelling over deze heilige in het gemeentehuis. Dit alles werd bijgewoond door de ambassadeur van de Tsjechische Republiek in Nederland Dhr. Petr Kubernát. De werkgroep Swalmen-Nepomuk wordt omgezet naar de Stichting Swalmen-Nepomuk en ook in 2004 nemen burgemeester Denie, namens de gemeente Swalmen en Mirek Nemec, namens de gemeente Nepomuk, in Praag deel aan de conferentie stedenbanden Tsjechie en Nederland.


2003
In maart 2003 bezoekt burgemeester Denie uit Swalmen voor de eerste keer Nepomuk en ook de folkloristische vereniging de Aartjes uit Asselt wordt hier later dat jaar hartelijk ontvangen.


2001
Als in 2001 het nieuwe gemeentehuis van Swalmen geopend wordt, geeft een delegatie van de gemeente Nepomuk ook acte de présence.

Beide werkgroepen maken een web-site die aangelinkt zijn bij de website van beide gemeentes.


2000
In 2000 wordt in Tsjechië een Maxiconferentie voor en door vertegenwoordigers van diverse Nederlandse en Tsjechische partnergemeentes georganiseerd. Ook de werkgroepen uit Swalmen en Nepomuk nemen hier aan deel. Deze Maxiconferentie krijgt een vervolg in Nederland in 2003. De start hiervan was in Swalmen.

Keramisten uit Nepomuk en omgeving nemen deel aan de keramiekmarkt in Swalmen


1997/1998
Ook diverse sportclubs ontmoetten elkaar op sportief gebied met collega’s uit Nepomuk zoals de tennisvereniging, voetbalclubs van Swalmen en Boukoul, Destatec tafeltennis, biljarters en in 1997 fietsen een aantal Swalmenaren in het kader van een sponsoraktie voor het Trommel en Fluiterkorp Heide van Nepomuk terug naar Swalmen. Contacten en uitwisselingen volgen van o.a. bejaardenwerk, kunstenaars en ondernemers. Vriendschappen ontstaan en in het kader van zijn afstudeerproject maakt een student Audiovisuele Productie in 1998 de documentaire ‘Matchmaker’, twee culturen ontmoeten elkaar. Hij filmt o.a. in Swalmen en Nepomuk m.b.t. de contacten tussen beide gemeenten. Sint Jan Baptist schenkt spullen aan senioren in Nepomuk.


1996
In 1996 wordt er in beide gemeentes huis aan huis folders verspreid met informatie over beide partnersteden.


1995
Een voorlopig hoogtepunt in de contacten tussen Swalmen en Nepomuk volgt in 1995 door middel van het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten. Na de actie’Nepomuk baeter op waeg’ wordt er aan de gemeente Nepomuk een ambulance aangeboden door de gemeenschap van Swalmen.


1994
In april 1994 volgt het eerste officiële bezoek van de pas opgerichte Skupina Nepomuk-Swalmen aan Swalmen.

Zeer frequente contacten en uitwisselingen zijn er door de jaren heen geweest tussen scholen van Nepomuk en Oselce en het Burgemeester Bootscollege.


1993/1994
In 1993 en 1994 nemen respectievelijk kinderen uit Nepomuk deel aan het kindervakantiewerk te Swalmen en kamperen kinderen uit Swalmen, onder leiding van Jong Nederland, in het kinderkamp Prebudov bij Nepomuk.


1993
Het college van B en W van Swalmen brengt in maart 1993 een eerste officiele bezoek aan Nepomuk. Het laatste officiële bezoek van een afvaardiging van het college dateert uit 2003.

In de loop der jaren zijn er vele individuele en groepsreizen van en naar Nepomuk geweest. Er zijn vele uitwisselingen georganiseerd op velerlei gebeid. Muziekgezelschappen uit Swalmen en omgeving hebben hun klanken laten horen in Nepomuk o.a. Z.H. Nepomik. De joekskepellen Kepotmaekerie en Geine Aom, de Gaamblaozers en in 2001 steelt de Jengels Bengels Band de show tijdens het internationale cultuurfestival in Nepomuk.


1992
De geschiedenis van de contacten met de gemeente Nepomuk begint in mei 1992 met het eerste officiële bezoek van Swalmenaren aan Nepomuk direct gevolgd in augustus van dat jaar door een officieel tegenbezoek van Nepomukkers aan Swalmen.